Modes dizainers darbā:

 • izstrādā apģērbu kolekcijas vismaz 2 reizes gadā;
 • rada kolekcijas koncepciju vai atrod iedvesu/ ideju;
 • zīmē skices, ievērojot koncepcijas ideju, patreizējās modes tendences un stilu;
 • pielieto grafiskā dizaina pamatzināšanas krāsu teorijā, zīmēšanā un rasēšanā;
 • pārzina tekstilizstrādājumu un valkājamo aksesuāru daudzveidību un orientējas to pielietojumā;
 • vēlams pārzina apģērbu konstrukciju veidošanas principus, modeļa piemērotību tā funkcijai;
 • pārzina apģērbu un aksesuāru nozīmi stilistiski vienota tēla veidošanā;
 • pārzina ne tikai Latvijas modes vēsturi, bet arī pasaules modes vēsturi, un orientējas stilu attīstībā;
 • izprot ķermeņa izmēru sakarības, proporcijas, apjomus;
 • saskaņo pasūtītāja prasības un konkrētā uzdevuma realizēšanas tehnoloģiskās iespējas;
 • sastāda materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu tāmes - ievēro tās darba procesā;
 • strādā ar datortehniku, izmanto datorprogrammas un internetu;
 • ievēro autortiesību principus;
 • ievēro profesionālos un ētikas principus;
 • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

modes dizainers strādā ar zīmuli, datoru, internetu, kā arī izmanto arhīvos pieejamos informatīvos materiālus jebkādā formātā.

Darba apstākļi:

modes dizainers strādā iekštelpās, labi apgaismotā un ventilējamā telpā, bet iedvesmu idejām var rast jebkurā vietā, piemēram, tramvajā, parkā, koncertā u. tml. Darba laiks nav precīzi noteikts un ir brīvas formas, taču jāiekļaujas modes gada ciklā.

Darba iespējas:

var būt uzņēmuma nodarbināta persona vai strādāt individuāli. Tāpat var veikt apģērbu dizaina konsultēšanas funkcijas.

Iespējamais atalgojums:

modes dizainera atalgojumu nosaka konkrētā darba devēja un modes dizainera vienošanās, ņemot vērā modes dizainera pieredzi, atpazīstamību un profesionalitātes līmeni.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā. Jāpiemīt radošumam. Tāpat jāprot plānot savu laiku. Jāpārvalda profesionālā terminoloģija latviešu un angļu valodā, turklāt mūsu reģiona specifika pieprasa arī labas krievu valodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 21. jūlijā