Meklēšanas rezultāti

Būvniecības un arhitektūras nozarē ietilpst ēku un citu būvju projektēšana un būvniecība, būvju remonts, pārbūve un renovācija, kā arī būvju nojaukšana un konservācija. Šajā nozarē iekļauts arī ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu sektors -  nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, iznomāšana, novērtēšana, apsaimniekošana un pārvaldība.
Drošības, glābšanas un aizsardzības nozare iekļauj gan ārējo, gan iekšējo valsts drošību. Civilā aizsardzība ir vairāku dažādu pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību. Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte*, kā arī sabiedrības attīstība, labklājība un stabilitāte.
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare iekļauj izdevējdarbības un  poligrāfijas jomu, kā arī drukātos un digitālos medijus. Nozarē ir dažādi sektori: poligrāfija, grāmatrūpniecība, mediji, izdevniecības, papīra un papīra ražošana, iepakojumu ražošana, datordizains, poligrāfijas materiālu pārdošana.
Elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozare ir visstraujāk augošā nozare rūpniecības sektorā. Būtiska šīs nozares iezīme ir, ka tajā dominē augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuros mazs darbinieku skaits rada produktus daudzu miljonu eiro vērtībā. Nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā sniedz elektronisko un optisko iekārtu ražošana.
Enerģētika - Nozare
Enerģētika ir nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu veidu enerģijas ieguvi, pārdali, pārveidi un izmantošanu. Enerģijas patērētājs lieto trīs veidu enerģiju  - energoresursus, siltumenerģiju, elektroenerģiju. Bez enerģētikas nozares nav iespējama citu tautsaimniecības jomu darbība un attīstība. Enerģijas patērētāji ir transporta nozare, mājsaimniecības, rūpniecība un būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī pakalpojumu sniegšanas joma.

Pages