Loģistikas uzņēmums plāno, īsteno un kontrolē preču, pakalpojumu kustību starp pakalpojuma vai preces izcelsmes un patēriņa punktiem, kā arī uzglabāšanu piegādes ķēdē. Piegādes ķēde var ietvert transportēšanu, nosūtīšanu, saņemšanu, uzglabāšanu un visu vai vienas no šīm funkcijām pārvaldību. Loģistikas uzņēmumi var darboties sauszemes transporta (autotransports un dzelceļš), gaisa transporta un jūras transporta jomā.

Publicēts 2022. gada 31. janvārī