Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas uzraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Pārvaldes funkcijas:

  • veic ieslodzījuma vietu apsardzi;
  • uzrauga un nodrošina ieslodzītajām personām noteikto uzvedības normu un tiesību ievērošanu, kā arī pienākumu izpildi;
  • nodrošina sadzīves un komunālo pakal­pojumu sniegšanu ieslodzītajiem;
  • nodrošina ieslodzīto medicīnisko aprūpi;
  • organizē ieslodzīto garīgās aprūpes un audzināšanas pasākumus.
Atjaunots 2022. gada 26. janvārī