Apsargs ieslodzījuma vietās apsargā ieslodzījuma vietas ārējo teritoriju, veicot ieslodzīto, caurlaides punktu un videonovērošanas sistēmu uzraudzību, kā arī patrulējot cietuma ārējā aizliegtā teritorijā.

Apsargs darbā ieslodzījumu vietās:

  • veic ieslodzīto uzraudzību;
  • nepieļauj ieslodzīto bēgšanu no apsargājamās teritorijas, nepiederošu personu iekļūšanu, priekšmetu pārmešanu pār žogu;
  • nepārtraukti novēro aizliegtās teritorijas;
  • nepārtraukti novēro ieslodzīto uzvedību;
  • novēro cietuma aizliegto teritoriju ar videonovērošanas sistēmu;
  • uzrauga kontroles caurlaides punktu un transporta kontroles caurlaides punktu, ja nepieciešams;
  • veic patrulēšanu cietuma ārējā aizliegtā teritorijā. 
Darba aprīkojums:

strādā ar saziņas līdzekļiem, speciāliem aizsardzības līdzekļiem, var izmantot dienesta ieroci. Valkā formastērpu atbilstoši sezonai ar galvas segu.

Darba apstākļi:

maiņu darbs - viena diennakts maiņa un trīs diennaktis brīvas. Nepieciešamības gadījumā var pielietot fizisko spēku un speciālos cīņas paņēmienus.

Darba iespējas:

Ieslodzījuma vietu pārvalde