Izglītību iegūst, mācoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) Mācību centra profesionālās tālākizglītības programmā “Ieslodzījuma vietu apsardze”, kuru pabeidzot, tiek piešķirta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Cietuma jaunākais inspektors”. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība. Profesionālās zināšanas pilnveido IeVP Mācību centrā.

   Kvalifikācijas ieguves kursi IeVP Mācību centrā

   Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

   Papildu informācija

   Atjaunots 2021. gada 2. decembrī
   Publicēts 2013. gada 16. decembrī