Kapelāns veic personu garīgo aprūpi, neatkarīgi no personas tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības vai piederības konkrētai reliģiskajai konfesijai. Kapelāns var strādāt Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, lidostās, ostās, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs.

Kapelāns darbā ieslodzījumu vietās:
  • nodrošina notiesāto personu garīgo aprūpi, neatkarīgi no to reliģiskās pārliecības vai piederības;
  • sniedz notiesātājiem morālu atbalstu un konsultācijas reliģiskajos un morāli ētiskajos jautājumos;
  • organizē dažādu konfesiju dievkalpojumus, video, lekcijas, literatūras izpētes, koncertus un citus pasākumus;
  • vada kristīgās izglītošanas un rehabilitācijas programmas, kas veicina notiesāto personu vērtību orientācijas maiņu;
  • organizē notiesāto tikšanos ar garīdzniekiem;
  • darbā ievēro ētikas kodeksu, kapelāna darba ētiku un datu konfidencialitāti.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto reliģisko literatūru.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā kapelas telpās, individuālās konsultācijas notiek notiesātā kamerā.

Darba iespējas:

Ieslodzījumu vietas pārvaldes Resocializācijas daļā.