Mežsaimniecības uzņēmums nodarbojas ar mežu resursu apsaimniekošanu un meža produktu ražošanu. Mežsaimniecības uzņēmums veic:

  • meža apsaimniekošanu - meža novērtēšana, apsaimniekošanas plāna izveide, teritorijas sakopšana, augsnes sagatavošana, jaunaudžu stādīšana, nodrošinot meža bioloģisko daudzveidību, un meža uzraudzība ilgtermiņā;
  • meža produkcijas sagatavošanu  - koku nozāģēšana, atzarošana un sortimenta sagarināšana, kokmateriālu transportēšana līdz realizācijas vietai un tirdzniecība.
Atjaunots 2022. gada 27. janvārī