Pētnieks - ģenētiķis veic pētījumus ģenētikas jomā un gatavo zinātniskas publikācijas. Ģenētika ir bioloģijas apakšnozare, kas pēta iedzimtības un mainības likumsakarības, piemēram, pēta augu izturību pret dažādiem patogēniem (mikrobiem, kas var inficēt organismu un izraisīt slimību).

Pētnieks-ģenētiķis darbā mežsaimniecības jomā:
  • apkopo citu zinātnieku pētījumu informāciju par meža ģenētiku, piemēram,  par antimikrobiālajiem proteīniem un gēniem, to darbību un ietekmi uz koku rezistenci (izturību) pret dažādiem patogēniem (mikrobiem, kas var inficēt organismu un izraisīt slimību);
  • ievāc pētāmā objekta paraugus un veic eksperimentus;
  • uzskaita gēnu mutāciju un gēnu kopiju skaita atšķirību starp indivīdiem;
  • veic antimikrobiālo proteīnu (proteīns, kas negatīvi ietekmē patogēnus)kodējošo gēnu darbības intensitātes analīzes;
  • novēro antimikrobiālo proteīnu efektivitāti pret dažādiem patogēniem;
  • izvērtē analīžu izmaksas;
  • kontrolē reaģentu izmantošanu un koordinē to piegādi;
  • gatavo zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas;
  • piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs un semināros.
Darba aprīkojums:

laboratorijas aprīkojums, valkā darba aizsargapģērbs, lieto datoru.

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu laboratorijā, pētāmā materiāla ievākšanai reizēm veic darbu mežā. Darbs saistīts ar ķīmisku vielu izmantošanu, no kurām dažas ir bīstamas veselībai vai specifiski smakojošas.

Darba iespējas:

veic zinātniskus pētījumus meža ģenētikas nozarē zinātnisko institūciju laboratorijās, pilnveidojot praktiskās zināšanas un apgūstot jaunas metodes molekulārajā ģenētikā, veic akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādēs (lasa lekcijas, palīdz izstrādāt bakalaura, maģistra un doktora darbus), publicē zinātniskus rakstus.