Arborists darbā:

Kokkopis (arborists) ir kvalificēts strādnieks, kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Arborists darbā:
  • nodarbojas ar koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu,
  • formēšanu un izzāģēšanu;
  • novāc bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus;
  • kop dižkokus, veido koku un krūmu formas;
  • veic lielu koku pārstādīšanu;
  • strādā ar koku un krūmu stādīšanas un kopšanas darbarīkiem, palīgierīcēm un tehniku;
  • veic koku un krūmu stādīšanas un kopšanas darbarīku, palīgierīču un tehnikas apkopi;
  • izmanto augu mēslošanas un aizsardzības līdzekļus;
  • pārzina darba paņēmienus un drošības noteikumus augstumā.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto rokas zāģi, specifiskus (arboristu) alpīnistu aprīkojumus, dārza šķēres motorzāģi un krūmgriezi, karabīnes, strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Darba apstākļi:

strādā 8 stundu darba dienu, pārsvarā āra objektos, jebkādos laika apstākļos un gadalaikos. Darbs notiek augstumā. Paaugstināta bīstamība strādājot augstumā ar griezēj instrumentiem. Tā laikā dzirdami tehnikas trokšņi un jūtamas mehānismu vibrācijas. Iespējama alerģija, ko izraisa ziedputekšņi, saskarsme ar kukaiņiem un dzīvniekiem. Izmanto ķīmiskās vielas – minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus, smērvielas un degvielu.

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldības meža pārvaldes institūcijās, mežizstrādes un mežu apsaimniekotāju firmās, mežniecībās, dārzu un parku kopšanas un labiekārtošanas uzņēmumos.