Meža mašīnu operators strādā ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju u.c.), veic koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldās.

Meža mašīnu operators darbā:
  • veic meža atjaunošanu un mežizstrādi – sagatavo augsni cirsmā, sēj un stāda jaunaudzes, nosaka apmežoto platību;
  • veic meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus – kopj sēklu plantācijas, ievāc čiekurus un sēklas, veic sēklu pirmsapstrādi;
  • veic meža kopšanu;
  • veic kokmateriālu sagatavošanu – izvēlas gāšanas virzienu un secību, gāž kokus un atzaro tos, izveido pievešanas ceļus;
  • krautnē un uzmēra kokmateriālu sortimentus cirsmā;
  • prot rīkoties ar mašīnām, mehānismiem un darba rīkiem;
  • veic mašīnu, instrumentu un darba rīku apkopes un remontus;
  • strādājot, rūpējas par vides nepiesārņošanu.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar dažādām meža mašīnām, atslēdznieku un metinātāju instrumentiem, izmanto arī citus mežsaimniecības instrumentus, elektronisko datu apmaiņas datorprogrammas, valkā darba apģērbu.

Darba apstākļi:

darbu veic patstāvīgi, vienatnē vai nelielā grupā, strādnieks pakļauts tiešai klimatisko apstākļu ietekmei, vibrācijai, troksnim, - iespējama arī saskarsme ar indīgiem un alerģiskiem augiem, slimiem meža dzīvniekiem, čūskā, ērcēm. Darba laikā ir saskarsme ar degvielām, eļļām, izplūdes gāzēm, ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:

var strādāt mežu apsaimniekošanas un mežizstrādes uzņēmumos.