Ķīmiķis, augu fiziologs pēta augu dzīvības procesus un to izmaiņas atkarībā no vides faktoriem, skaidrojot augu šūnu uzbūvi, vielu transportu, enerģijas procesus, minerālo barošanos, augšanu, attīstību un adaptāciju.

Ķīmiķis, augu fiziologs - zinātniskais asistents:
  • veic zinātnisku darbību dažādu augu pavairošanā, kas vērsta uz jaunu zināšanu ieguvi;
  • piedalās dažādu pētījumu par hibrīdo apšu un citu augu pavairošanu in vitro projektu un programmu izstrādē;
  • studē speciālo zinātnisko literatūru savas kompetences pilnveidošanai;
  • popularizē sava pētnieciskā darba atziņas publikācijās;
  • piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs;
  • reizi divos gados sagatavo zinātnisku publikāciju.
Darba aprīkojums:

darbs notiek ar ķīmiski un bioloģiski aktīvām vielām, ar kurām saindēšanās praktiski nav iespējama, darbā tiek izmantotas dažādas specifiskas elektriskās iekārtas, kā arī valkā darba apģērbu.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā laboratorijās, darbs notiek ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām, darbā izmanto arī elektriskās ierīces,strādā ar datoru un valkā darba apģērbu.

Darba iespējas:

strādā zinātniskās pētniecības iestādēs speciālās laboratorijās, kā arī dažāda veida laboratorijās.