Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmijas vai bioloģijas nozarē.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā vai ķīmijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā vai ķīmijā:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā/ ķīmijā:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2014. gada 14. janvārī