Profesiju iespējams apgūt vidējās profesionālās izglītības ietvaros ar pamatskolas izglītību vai pēc vidusskolas, kā arī kursos. Arborista profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v.

Arodizglītība pēc vidējās izglītības
Atjaunots 2024. gada 8. februārī
Publicēts 2013.gada 18. septembrī