Drošības, glābšanas un aizsardzības nozare iekļauj gan ārējo, gan iekšējo valsts drošību.

Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte*, kā arī sabiedrības attīstība, labklājība un stabilitāte.

Civilā aizsardzība ir organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā.

Latvijā ir vairāki dienesti un institūcijas, kas darbojas drošības aizsardzības un glābšanas jomā, katra pildot noteiktas funkcijas, piemēram:

  • Valsts policijas kompetence ir personu, sabiedrības drošība un noziedzības apkarošana;
  • Iekšējās drošības biroja un Valsts drošības dienesta atbildība ir izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanā;
  • Valsts robežsardze  īsteno  valsts robežas uzraudzību, kontroli, nelegālās imigrācijas novēršanu un noziedzīgu nodarījumu novēršanu;
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada glābšanas darbus, organizē un veic uzraudzības un preventīvos pasākumus valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
  • Pašvaldības policija kontrolē, kā tiek izpildīti attiecīgās pašvaldības apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība.
  • Nacionālo bruņoto spēku galvenie uzdevumi ir tieši un aktīvi piedalīties valsts sauszemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzībā un kontrolē.

Ja plāno savu profesionālo karjeru saistīt ar drošības, aizsardzības un glābšanas nozari, jāņem vērā, ka personām normatīvajos aktos ir noteiktas obligātas atbilstības prasības, lai varētu uzsākt darba gaitas attiecīgā šīs nozares iestādē vai institūcijā (dienestā). Piemēram, prasības pieņemšanai dienestā var būt - noteikta izglītība, nevainojama reputāciju, noteikts vecums un fiziskās sagatavotības atbilstība.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases Drošības, glābšanas un aizsardzības nozarē 2024./2025. mācību gadā

*Starptautisko tiesību princips, saskaņā ar kuru aizliegta otras valsts teritorijas sagrābšana, sadalīšana vai pievienošana, lietojot spēku vai tā draudus.

Publicēts 2022. gada 9. februārī
Atjaunots 2024. gada 19.jūlijā