Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana. Robežsargi piedalās starptautiskajās misijās un operācijās. 

Robežsardzes uzdevumi:

  • apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū; 
  • sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā;
  • novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;
  • nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā;
  • atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus; 
  • organizēt robežpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēm — robežkontroles punktu darbu;
  • veikt robežkontroli un laist pāri valsts robežai personas, transportlīdzekļus, kravas un citas mantas, ja pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas; 
  • patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērst ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai; 
  • uzturēt valsts robežu, robežas joslu un robežpārejas punktus; 
  • uzraudzīt noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ievērošanu jūras ostās, kurās ir noteiktas valsts robežas šķērsošanas vietas.       

Robežsargu pienākumi ir novērst likumpārkāpumu, atklāt un aizturēt pārkāpumu izdarījušās personas. Pienākumus pilda saskaņā ar attiecīgiem likumiem, Robežsardzes reglamentiem, nolikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī priekšnieku pavēlēm un rīkojumiem. 
Valsts robežsardzes koledža ir Iekšlietu ministrijas pārziņā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas personām ar vidējo izglītību (robežsargiem), kuri uzņemti koledžā, nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Atjaunots 2022. gada 26. janvārī
Publicēts 2016. gada 7. decembrī