Vecākais inspektors robežkontroles punktā ostā darbā:
 • veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām, transportlīdzekļiem un peldlīdzekļiem;
 • pārzina visu ceļošanas dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību un personu robežšķērsošanas kārtību;
 • veic robežpārbaudes, profilēšanu un dokumentu pārbaudi;
 • pārzina ceļošanas, identifikācijas un citu dokumentu derīgumu robežas šķērsošanai, to viltojumu veidus un paņēmienus;
 • prot atklāt viltotus dokumentus un viltojumus, labojumus ceļošanas dokumentos;
 • zina vīzu izsniegšanas, anulēšanas un atcelšanas kārtību;
 • izmanto veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamās datu bāzes;
 • pēc atsevišķām pazīmēm prot atklāt robežpārkāpējus;
 • orientējas cilvēku psiholoģijā, robežpārkāpēju uzvedības īpatnībās un viltībās, prot šīs zināšanas pielietot praksē;
 • veic meklējamo personu, transportlīdzekļu, ieroču, sprāgstvielu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu;
 • aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus;
 • zina administratīvo sodu uzlikšanas kārtību;
 • zina robežkontroles punkta tehniskos līdzekļus, prot efektīvi tos izmantot robežpārbaudē;
 • pārzina speclīdzekļu un šaujamieroču pielietošanas un glabāšanas kārtību;
 • pārzina radiometriskās kontroles veikšanas kārtību un veic radiometrisko kontroli;
 • zina kārtību, kā šaujamieroči, munīcija, preces un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai;
 • veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroli.
Darba aprīkojums:

valkā dienesta formu, darbā izmanto dažādas speciālas iekārtas un ierīces, datu bāzes, izmanto dienesta ieroci un lieto dienesta auto.  

Darba apstākļi:

strādā valsts robežkontroles punktā ostas teritorijā, uz kuģiem, darbs telpās un ārā, ostas telpās, maiņu darbs no 8 līdz 12 stundām.

Darba iespējas:

Valsts robežsardze