Vecākais inspektors darbā robežkontroles punktā ostā:
 • nodrošina robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām, transportlīdzekļiem un peldlīdzekļiem;
 • pārzina robežas kontroles līdzekļu un inženiertehniskā aprīkojuma izmantošanas kārtību;
 • pārzina personu un transportlīdzekļu robežkontroles kārtību, personas profilēšanas un intervēšanas kārtību;
 • pārzina valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prot atklāt viltojuma pazīmes;
 • zina vīzu izsniegšanas, anulēšanas un atcelšanas kārtību;
 • orientējas cilvēku psiholoģijā, robežpārkāpēju uzvedības īpatnībās.
 • nodrošina meklēšanā esošu personu, mantu, transportlīdzekļu atklāšanu, aizturēšanu, nodošanu tiesībsargājošām iestādēm;
 • veic administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību atbilstoši amata kompetencei;
 • pārzina radiometriskās kontroles (jonizējošā starojuma mērījumu) veikšanas kārtību un veic radiometrisko kontroli;
 • zina kārtību, kā šaujamieroči, munīcija, preces un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai;
 • veic informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā.
Darba aprīkojums

Biroja tehnika, sakaru līdzekļi, informācijas sistēmas. Darbā nēsā dienesta šaujamieroci un valkā formas tērpu.

Darba apstākļi

Strādā valsts robežkontroles punktā ostas teritorijā un uz kuģiem. Darbs tiek veikts gan telpās, gan ārā. Noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks atbilstoši mēneša darba grafikam. Darbs notiek maiņās.

Darba iespējas

Valsts robežsardze.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Atjaunots 2022. gada 14. jūlijā