Struktūrvienības vadītājs jūras robežuzraudzības jautājumos darbā
  • vada pakļauto struktūrvienībudiensta pienākumu izpildi;
  • organizē uzdevumu izpildi jūras robežuzraudzības un jūrniecības jomā;
  • koordinē dalību nacionālā un starptautiskā mēroga operācijās;
  • pārzina personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes tehnoloģiju;
  • pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās;
  • kontrolē kuģošanas līdzekļu izmantošanas un ekspluatācijas kārtību;
  • kontrolē struktūrvienību rīcībā esošo transportlīdzekļu izmantošanu un ekspluatāciju.
Darba apstākļi:

darbs notiek gan telpās, gan ārā dažādos laika apstākļos.

Darba aprīkojums:

strādā ar dažādām informācijas sistēmām, izmanto speciālos un sakaru līdzekļus, dokumentu izpētes aparatūru, videonovērošanas sistēmu, izmanto rāciju, telefonu, nēsā dienesta šaujamieroci, valkā formas tērpu. 

Darba iespējas:

Valsts robežsardze