Inspektors lidostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes pasākumus valsts robežu šķērsojošām personām, tostarp dokumentācijas un bagāžas pārbaudi.

Lidostas robežkontroles inspektors darbā:
 • veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām;
 • izmanto veicamo uzdevumu izpildei nepieciešamās datu bāzes;
 • pēc atsevišķām pazīmēm prot atklāt robežpārkāpējus;
 • orientējas cilvēku psiholoģijā, robežpārkāpēju uzvedības īpatnībās un viltībās, prot šīs zināšanas pielietot praksē;
 • veic meklējamo personu, transportlīdzekļu, ieroču, sprāgstvielu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu;
 • aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus;
 • zina administratīvo sodu uzlikšanas kārtību;
 • zina robežkontroles punkta tehniskos līdzekļus, efektīvi tos izmanto robežpārbaudē;
 • pārzina visu ceļošanas dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību un personu robežšķērsošanas kārtību;
 • veic robežpārbaudes, profilēšanu un dokumentu pārbaudi;
 • pārzina ceļojuma dokumentu, identifikācijas un citu dokumentu derīgumu robežas šķērsošanai, to viltojumu veidus un paņēmienus;
 • prot atklāt viltotus dokumentus un viltojumus, labojumus ceļojuma dokumentos;
 • pārzina vīzu izsniegšanas, anulēšanas un atcelšanas kārtību;
 • pārzina speclīdzekļu un šaujamieroču pielietošanas un glabāšanas kārtību;
 • pārzina radiometriskās kontroles veikšanas kārtību un veic radiometrisko kontroli;
 • pārzina kārtību, kā šaujamieroči, munīcija, preces un citas mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai;
 • veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroli.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas speciālas iekārtas un ierīces, datu bāzes, dienesta ieroci, valkā dienesta formu.   

Darba apstākļi:

strādā valsts robežkontroles punktā, lidostas telpās, maiņu darbs, nodrošina darbību 24 stundas diennaktī.

Darba iespējas:

Valsts robežsardze