Imigrācijas kontroles jomas struktūrvienības amatpersona pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, veic robežuzraudzību, robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta kontroli.

Imigrācijas kontroles amatpersona darbā:
  • veic ārzemnieku uzturēšanās kontroli (personu apliecinoši dokumenti, vīzas, uzturēšanās atļaujas, darba atļaujas u.tml.);
  • atklāj un aiztur meklēšanā esošas personas, mantas, transportlīdzekļus un nodod tiesībsargājošām iestādēm;
  • pārzina valsts robežas šķērsošanai nepieciešamos personas un transportlīdzekļu dokumentu veidus un saturu, to pārbaudes kārtību, viltojumu veidus un prot atklāt viltojuma pazīmes;
  • veic informācijas ievadīšanu, aktualizēšanu un datu pārbaudi informācijas sistēmās Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
  • veic administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību atbilstoši savai kompetencei;
  • veic riska analīzi nelegālās imigrācijas un patvēruma jomā;
  • veic riska personu kontroli noteiktajā atbildības teritorijā;
  • veic personu aizturēšanu, apsardzību un pavadīšanu apsardzes uzraudzībā;
  • veic aizturēto ārzemnieku identifikāciju un intervēšanu, uzsāk atgriešanas procedūru;
  • veic patvēruma meklētāju pieteikumu pieņemšanu un ar to saistītās amata procesuālās darbības.
Darba apstākļi

Strādā kontrolposteņos uz autoceļiem, imigrācijas patruļās. Procesuālo dokumentu noformēšana veic biroja telpās. Veic kontroli uzņēmumos, viesnīcās, celtniecības objektos. Nepieciešamības gadījumā prot pielietot speciālos līdzekļus un fizisko spēku. Noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks atbilstoši iepriekš izstrādātam un apstiprinātam mēneša darba grafikam.

Darba aprīkojums

Dienesta transportlīdzeklis, biroja tehnika, sakaru līdzekļi, informācijas sistēmas. Nēsā dienesta šaujamieroci, valkā formas tērpu.

Darba iespējas

Valsts  robežsardze.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Atjaunots 2022. gada 14. jūlijā