Imigrācijas kontroles jomas struktūrvienības amatpersona pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, veic robežuzraudzību, robežpārbaudes un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta kontroli.

Imigrācijas kontroles amatpersona darbā:
  • veic ārzemnieku uzturēšanās kontroli (personu apliecinoši dokumenti, vīzas, uzturēšanās atļaujas, darba atļaujas utt.);
  • veic riska analīzi nelegālās imigrācijas un patvēruma meklētāju jomā;
  • veic personu aizturēšanu, apsardzību un pavadīšanu apsardzes uzraudzībā;
  • veic aizturēto ārzemnieku identifikāciju un intervēšanu, uzsāk atgriešanas procedūru;
  • pieņem iesniegumus no patvēruma meklētājiem par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu;
  • veic administratīvo pārkāpumu lietu lietvedību atbilstoši savai kompetencei;
  • veic pārbaudi par personām no terorisma riska valstīm;
  • piedalās nacionālā un starptautiskā mēroga operācijās, kas saistītas ar robežkontroli vai nelegālās imigrācijas ierobežošanu.
Darba apstākļi:

strādā kontrolposteņos uz autoceļiem, imigrācijas patruļās, procesuālo dokumentu noformēšana biroja telpās, veic kontroli uzņēmumos, viesnīcās, celtniecības objektos; summētais darba laiks, pēc iepriekš izstrādāta un apstiprināta mēneša darba grafika; nepieciešamības gadījumā jāprot pielietot speciālos līdzekļus, fizisko spēku.

Darba aprīkojums:

izmanto dienesta transportlīdzekli, strādā ar dažādām informācijas sistēmām, izmanto speciālos un sakaru līdzekļus, nēsā dienesta šaujamieroci, valkā formas tērpu

Darba iespējas:

Valsts  robežsardze