Viesnīca ir uzņēmuma īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri. Viesnīca sniedz viesmīlības pakalpojumu, kurā ietverts nakšņošanas un ēdināšanas, kā arī dažādi citi piedāvājumi, piemēram, konferenču zāļu izīrēšana, SPA, sporta centra un citi pakalpojumi.
Atkarībā no numuru lieluma un to aprīkojuma, apkalpošanas līmeņa, kā arī no piedāvāto pakalpojumu klāsta viesnīcām piešķir zvaigznes (1–5). Augstākais līmenis ir 5 zvaigznes.
Mazo viesnīcu attīstība balstās uz unikalitāti, neatkārtojamību, izmeklētu un individuālu apkalpošanu. Ķēdes viesnīcu būtību izsaka kopēja tirdzniecības zīme un vienota pārvaldes un mārketinga koncepcija.

Viesnīcu iedalījums atkarībā no viesnīcu sniegto pakalpojumu klāsta, lieluma, mērķauditorijas un labiekārtojuma līmeņa:

  • brokastu viesnīca - viesnīca bez restorāna un virtuves, ar ierobežotu pakalpojumu klāstu, nodrošina brokastu komplektu un karstos dzērienus;
  • konferenču viesnīca - viesnīca, kas pamatā orientēta uz konferenču, kongresu un komercizstāžu rīkošanu;
  • stila viesnīca - neliela (līdz 100 numuriem) viesnīca, kas parasti izvietota vēsturiskās ēkās, piemēram, pilīs vai muižās. Tādā viesnīcā ir izsmalcināts interjers un augsta līmeņa apkalpošana;
  • dzīvokļu viesnīca – viesnīca ar dzīvokļa (studijas) veida numuriem. Numuros parasti ir iekārtota neliela virtuves zona, kas apgādāta ar aprīkojumu ēdiena uzsildīšanai vai pagatavošanai;
  • pansija - neliela, mājīga viesnīca - ģimenes mājā, kur pamatpakalpojums ir nakšņošana un ēdināšana;
  • motelis - autotūristu un mototūristu uzņemšanas un apkalpošanas viesnīca, parasti atrodas autoceļa tuvumā;
  • sezonas viesnīca - darbojas nepilnu gadu, pārsvarā kūrortos, tūrisma sezonā. Kā sezonas viesnīcas bieži darbojas arī SPA viesnīcas un kurortviesnīcas. SPA viesnīca ir mītne ar viesnīcai raksturīgo infrastruktūru, kas klientam piedāvā ūdens procedūras un pakalpojumus labsajūtas un veselības uzlabošanai. Kūrortviesnīca  ir tūristu mītne ar viesnīcai raksturīgo infrastruktūru, kas sniedz dziedniecības, rehabilitācijas vai rekreācijas pakalpojumus.
Atjaunots 2022. gada 28. janvārī