Šveicars darbā
  • laipni sagaida viesus pie viesnīcas durvīm, kad tie ierodas, un pavada viesus uz automašīnu, taksometru, kad tie dodas prom;
  • saņem viesu bagāžu, novieto to bagāžas ratos un nogādā viesu istabās;
  • ja nepieciešams, uzglabā viesu bagāžu bagāžas glabātavā;
  • izpilda sīkus viesnīcas viesu rīkojumus (nopērk ziedus, teātra biļetes, pasūta taksometru u.c.); 
  • novieto stāvvietā viesu automašīnas un piebrauc tās pie viesnīcas; 
  • atbild par kārtību hallē, pie viesnīcas ieejas un viesnīcas teritorijā (piemēram, seko, lai nav izmētāti atkritumi, lai nav sapinušies karogi u.tml.); 
  • sniedz informāciju viesiem par viesnīcu un nodrošina informācijas apriti ar viesu uzņemšanas dienestu;
  • operatīvi reaģē ārkārtas situācijās atbilstoši instrukcijām (ja notikusi vardarbība pret viesiem, radusies avārijas situācija viesnīcas ēkā u.c. gadījumos).
Darba aprīkojums:

valkā formas tērpu – livreju un piespraudi ar vārdu; izmanto bagāžas ratus; vada viesu atomašīnas.

Darba apstākļi:

strādā pie viesnīcas ārdurvīm; darbs, stāvot kājās, dažādos laika apstākļos; uzturas arī speciālā šveicara istabā, kuras iekārtojums atkarīgs no viesnīcas kategorijas; strādā maiņās pēc iepriekš saskaņota grafika, darbs var būt arī brīvdienās un svētku dienās; pastāvīga saskarsme un komunikācija ar viesiem, bieži vien arī svešvalodās; iespējama konfliktsituāciju risināšana; jāuztur laipnības un viesmīlības gaisotne, jāievēro lietišķā etiķete; jābūt fiziski stipram un sportiskam. 

Darba iespējas:

strādā parasti lielu ķēžu viesnīcās, kūrorta viesnīcās un atpūtas centros.