Saimniecības dienesta vadītājs darbā
  • viesnīcā organizē saimnieciskā dienesta (istabeņu, veļas mazgātāju, apkopēju, floristu) ikdienas darbu (sadala darba uzdevumus, izsniedz mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, nomaina un pasūta darba formas u.c.);
  • regulāri kontrolē viesnīcas publisko telpu un istabu tīrību;
  • sastāda saimnieciskā dienesta darba grafiku;
  • veic darbinieku atlasi, apmācību un kontroli;
  • nodrošina un kontrolē gultas veļas un dvieļu tīrību un kvalitāti viesnīcas istabās;
  • reģistrē un uzglabā atrastās un viesu atstātās mantas;
  • sastāda saimniecisko darbu sarakstu, informē tehnisko dienestu par nepieciešamajiem labošanas darbiem;
  • informē viesnīcas vadību par ārkārtas vai īpašām situācijām;
  • piedalās viesnīcas vadības rīkotajās sanāksmēs, kā arī rīko sanāksmes sava dienesta darbiniekiem;
  • ievēro noteikumus par viesu informācijas neizpaušanu.
Darba aprīkojums:

izmanto biroja tehniku, strādā ar datoru; ja nepieciešams, izmanto istabu tīrīšanas tehniku; valkā formas tērpu un piespraudi ar vārdu.

Darba apstākļi:

strādā telpās astoņu stundu darba dienu, darbs var būt arī brīvdienās un svētku dienās; uzraugot un pārbaudot kārtību un tīrību viesnīcā, daudz jāstaigā; jāstrādā ciešā sadarbībā ar citiem viesnīcas dienestiem.

Darba iespējas:

var strādāt viesnīcās.