Viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus, veic rezervāciju apstiprināšanu un viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās.

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists darbā:
  • apstiprina viesnīcā viesu pieprasījumus un rezervē viņiem istabas;
  • reģistrē viesus, kad viņi ierodas, sagatavo reģistrācijas kartes;
  • iedala istabas, ņemot vērā viesu vēlmes, programmē istabu atslēgas;
  • sniedz informāciju esošajiem un potenciālajiem viesiem pa telefonu, izmantojot internetu u.tml.;
  • pieņem viesu lūgumus pamodināt viņus noteiktā laikā un paveic to;
  • pārzina un informē viesus par pakalpojumiem un pasākumiem viesnīcā un ārpus tās;
  • nepieciešamības gadījumā pasūta viesiem taksometru;
  • sagatavo viesiem rēķinus un pieņem maksājumus;
  • risina konflikta un problēmu situācijas;
  • ievēro noteikumus par viesu informācijas neizpaušanu.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, printeri, kopējamo aparātu u.c. biroja tehniku, kancelejas piederumus, mobilo un fiksēto tālruni; lieto dažādas specializētas datorprogrammas (piemēram, rēķinu izrakstīšanas, viesnīcas rezervācijas u.tml.); strādā ar kases un kredītkaršu aparātiem; valkā formas tērpu un piespraudi ar vārdu.

Darba apstākļi:

darbs stāvot kājās, maiņās, arī brīvdienās, svētku dienās un naktīs; bieži jāstrādā spriedzes apstākļos (sevišķi tūrisma sezonā); pastāvīga saskarsme un komunikācija ar cilvēkiem arī svešvalodās; jāuztur laipnības un viesmīlības gaisotne, iespējama konfliktsituāciju risināšana; jāievēro lietišķā etiķete.

Darba iespēja:

var strādāt  viesnīcās, viesu mājās, moteļos.