Viesu uzņemšanas dienesta speciālistiem izglītības iespējas ir ļoti dažādas. Var mācīties profesionālo skolu programmās pēc 9. klases vai 12. klases, kā arī apgūt profesiju kvalifikācijas kursos. Viesnīcu pakalpojumu speciālists strādā viesnīcu uzņemšanas daļā. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir plašāka profila darbinieks, kas strādā viesu mājās.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī