Šveicarus/portjē viesnīcas parasti sagatavo uzņēmuma iekšējās apmācības ceļā. Viesnīcu un viesmīlības pakalpojumu darba pamatus var apgūt, mācoties profesionālās izglītības programmās.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

Atjaunots 2024. gada 15. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī