Pētniecības un tehnoloģiju uzņēmums īsteno pētniecības un inovācijas projektus, izstrādā jaunus produktus, tehnoloģijas un inovatīvas pieejas kādas nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai.

Publicēts 2022. gada 22. decembrī