Ģeoloģiskās izpētes un mērniecības uzņēmums sniedz pakalpojumus mērniecības un teritorijas plānošanas jomā, tostarp grunts un pazemes izpētē pirms būvniecības veikšanas. Ģeoloģiskā izpēte ir visu veidu ģeoloģiskie darbi, kuru rezultātā tiek noskaidrota zemes dzīļu uzbūve, sastāvs, īpašības, derīgo izrakteņu izvietojuma u.c. Mērījumi tiek veikti, izmantojot ģeoloģiskas un topogrāfiskas metodes – zemes formu noteikšanai, urbumi, tālizpēte (satelītattēli un aerofotogrāfijas), tāpat tiek izmantoti lāzerskeneri un GPS.

Publicēts 2022. gada 25. janvārī