Fotogrammetrijas inženieris veic noteiktas teritorijas, tās apkārtējās vides un citu fizisku objektu aerofotografēšanas un aerolāzerskenēšanas procesus, kā arī veic šo datu apstrādi, analīzi un attēlojumu, tostarp apstrādājot Zemes attēlus, kas iegūti no bezkontakta attēlu veidojošām un citām sensorām sistēmām (satelīti, lidmašīnas).

Fotogrammetrijas inženieris darbā:
  • pārzina fotogrammetrijas zinātniskos pamatus, fotogrammetrijas metodes un instrumentus;
  • plāno un veic bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumus un aerofotogrāfēšanas procesu;
  • apstrādā zemes virsmas fotogrāfijas, kas iegūtas no satelītiem, uzņemtas no lidmašīnām un bezpilota gaisa kuģiem (droniem);
  • veic aerolāzerskenēšanas datu manuālo klasificēšanu un pārbaudi;
  • izmantojot fotogrammetrijas paņēmienus, no aerofotogrāfijām izgatavo ortofotokartes un apstrādā tās specializētās datorprogrammās;
  • veic vēsturisko teritoriju ainu skenēšanu un pēcapstrādi;
  • ievēro Ministru kabineta noteikumus, kādā veicama bezpilota gaisa kuģu (drona) lidojumi;
  • seko līdzi aktualitātēm nozarē, apgūstot jaunumus tehnoloģiju un programmu jomā.
Darba aprīkojums

Fotogrammetrijas inženieris darbā izmanto: biroja tehniku un speciālās programmas, piemēram, Trimble Inpho, ERDAS IMAGINE, Pix4Dmapper; 3D stereo monitoru; stereo brilles; bezpilota gaisa kuģi (dronu); atstarojošu vesti bezpilota gaisa kuģa lidojumu veikšanas laikā.

Darba apstākļi

Fotogrammetrijas inženiera darba vide ir gan birojā pie datora, gan ārā, ar bezpilota gaisa kuģa (drona) palīdzību uzņemot aerofotogrāfijas. Darba ietvaros var būt bieži komandējumi.

Darba iespējas

Fotogrammetrijas inženieris var strādāt valsts iestādēs un privātajos uzņēmumos, kas, izmantojot bezkontakta attēlu veidojošās un citas sensorās sistēmas, nodarbojas ar datu iegūšanu par Zemi, tās apkārtējo vidi un citiem fiziskiem objektiem un procesiem, kā arī iegūtos datus mēra, analizē un attēlo (ortofoto, topogrāfiskie plāni, digitālo virsmu modeļi u.c.).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Prasme strādāt ar ģeotelpisko datu apstrādes programmām; matemātiskā domāšana; interese par ģeogrāfiju un informācijas tehnoloģijām, programmēšanas prasmes; prasme izvērtēt situāciju un apzināt iespējamos riskus.

Publicēts 2021. gada 22. septembrī