Lai strādātu par fotogrammetrijas inženieri, nepieciešama augstākā izglītība ģeomātikā, ģeogrāfijā un zemes zinātnēs vai citā radniecīgā specialitātē.

Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2021. gada 22. septembrī