Meklēšanas rezultāti

Veterinārā klīnika - Darbavieta
Veterinārā klīnika piedāvā plaša spektra pakalpojumus dažādu sugu dzīvniekiem ārstēšanā, diagnostikā un ķirurģijā. Veterinārās klīnikas ārsti dodas arī mājas vizītēs, kā arī uz vietas klīnikā nodrošina stacionāru - vietu, kur pacienti (dzīvnieki) uzturas ārstēšanās laikā, pirms operācijām vai pēc operācijām.
Veterinārārsta asistents strādā praktizējoša veterinārārsta vadībā, sniedzot pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizējot slimu dzīvnieku kopšanu, veicot slimību profilakses pasākumus un citus uzdotos darba pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Veterinārārsts - Profesija
Veterinārārsts veic dzīvnieku un putnu ārstēšanu, konsultē par dzīvnieku un putnu aprūpi, kā arī veic profilaktiskos pasākumus dzīvnieku un putnu veselības un aprūpes jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Video operators - Profesija
Video operators ir speciālists, kas sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus.
Hide enterprise
Hide profession
SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. Šajā resursā video seriālā vari iepazīties ar konkursā pārstāvētajām profesijām.
Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists strādā dabas aizsardzības un vides kontroles vai apsaimniekošanas organizācijās, iestādēs un uzņēmumos, veic konsultatīvo darbību, piedalās dabas aizsardzības un monitoringa plānu izstrādāšanā un ieviršanā, apseko teritorijas un nosaka tās dabas vērtības, sagatavo ietekmes uz vidi ziņojumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inspektors - dabas uzraudzītājs, nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību, izsniedz atļaujas reto un aizsargājamo sugu tirdzniecībai, ievešanai, izvešanai, turēšanai mājas apstākļos, konsultē savvaļas sugu tirdzniecības jautājumos, organizē ekspertīzi ievestajam dzīvniekam/augam, reģistrē retos dzīvniekus speciālās datu bāzēs un veic citus pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inženieris - Profesija
Vides inženieris veic vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, ūdens un vides resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanu, iekārtu konstruēšanu un to darbības nodrošināšanu. Veic ūdens un vides monitoringu un kontroli. Īsteno un uzrauga procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Viesmīlības pakalpojumu speciālists organizē un attīsta vietējās tūrisma aktivitātes, kā arī sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Viesmīlis - Profesija
Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Viesnīca - Darbavieta
Viesnīca ir uzņēmuma īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri. Viesnīca sniedz viesmīlības pakalpojumu, kurā ietverts nakšņošana un ēdināšana un dažādi citi piedāvājumi, piemēram, konferenču zāļu izīrēšana, SPA, sporta centrs u.c.
Viesnīcas vadītājs - Profesija
Viesnīcas vadītājs nosaka un formulē viesnīcas darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar likumdošanu un nozares normatīvajiem aktiem.
Hide enterprise
Hide profession
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists uzņem un apkalpo viesus, veic rezervāciju apstiprināšanu un viesu reģistrāciju, informē viesus par pakalpojumiem viesnīcā un ārpus tās.
Hide enterprise
Hide profession
Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs organizē un uzrauga viesu uzņemšanas dienesta darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Vīnzinis - Profesija
Vīnzinis atbild par vīna iepirkumiem, to pareizu uzglabāšanu un pārdošanu, zina, kādu vīnu piedāvāt apmeklētājiem atkarībā no diennakts laika, gadalaika izvēlētajiem ēdieniem u.c. apstākļiem.
Hide enterprise
Hide profession
VIP pasažieru apkalpošanas aģents veic VIP pasažieru apkalpošanu uz regulārajiem un privātajiem reisiem, kā arī nodrošina Valsts Protokola prasību izpildi, sagaidot vai pavadot amatpersonu vai delegāciju.
Hide enterprise
Hide profession
Virpotājs - Profesija
Virpotājs veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurora vietnieks organizē apgabala prokuroru darbu virsprokurora noteiktajā jomā.
Hide enterprise
Hide profession
Virsprokurors - Profesija
Virsprokurors vada un organizē savas struktūrvienības prokuroru ikdienas darbu, uzlabo darba kvalitāti un sniedz atbalstu padotajiem prokuroriem.
Hide enterprise
Hide profession
Virtuves palīgs - Profesija
Virtuves palīgs veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt darba aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus, piedevas un kulinārijas izstrādājumu pusfabrikātus.
Hide enterprise
Hide profession

Pages