Ko Tu vari darīt jau skolas laikā

Skolas laikā vari iesaistīties Jaunsargu interešu izglītības programmas apguvē. Jaunsargu interešu izglītības programmu var apgūt bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Programmas apguve notiek 8 mācību gadus, kuri sakārtoti secīgos 4 līmeņos, katra līmeņa apgūstamais laiks – divi mācību gadi. Kā arī vari iestāties jaunsargu pašpārvaldē, kur jaunieši palīdz Jaunsardzes centram plānot pasākumus. Pēc pilnas programmas apguves un 4.līmeņa gala pārbaudījumu nokārtošanas jaunsargs līdz 21 gada vecuma sasniegšanai var turpināt darboties programmā kā jaunsargu instruktora palīgs. Vairāk informāciju skatīt šeit: Kas jādara, lai kļūtu par jaunsargu?

Kā Kļūt par Jaunsargu instruktoru, ja esi vidusskolas absolvents vai students

 
Ja esi vidusskolas absolvents
  • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
  • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību.
  • Darbu var uzsākt paralēli pedagoģijas programmas studijām.
Ja esi students
  • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
  • Ja nestudē pedagoģijas zinības, pēc bakalaura grāda iegūšanas ir jāiegūst augstākā pedagoģiskā izglītība – bakalaura vai maģistra grāds.
  • Darbu var uzsākt paralēli pedagoģijas programmas studijām.

Vairāk informāciju skatīt šeit: Kurš var kļūt par Jaunsargu instruktoru?

Studiju programmas pedagogu izglītības jomā

Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2023. gada 31. maijā