Izglītību iegūst, mācoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes ( IeVP) Mācību centra profesionālās tālākizglītības programmā “Ieslodzījuma vietu apsardze”, kuru pabeidzot, tiek piešķirta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors”. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība. Profesionālās zināšanas pilnveido IeVP Mācību centrā.

Profesionālā tālākizglītība

Papildu informācija

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Atjaunots 2023. gada 22. februārī
Publicēts 2015. gada 21. decembrī