Meklēšanas rezultāti

Telpiskās attīstības plānotājs organizē, vada un piedalās telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, koordinē telpiskās attīstības plānošanas dokumentos noteiktās politikas ieviešanu un uzraudzību, kā arī koordinē un vada telpiskās attīstības plānošanas projektu sagatavošanu un izstrādi.
Hide enterprise
Hide profession
Termoelektrostacija - Darbavieta
Termoelektrostacija ražo elektroenerģiju no siltuma enerģijas, kuru iegūst, sadedzinot organisko kurināmo (dabasgāzi, ogles vai mazutu).
Termoelektrostacijas dispečers nodrošina termoelektrostacijas darbību - kontrolē, siltuma un elektroenerģijas ražošanas grafiku, uzskaita un dokumentē patērēto kurināmo, saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, pārrauga iekārtu remonta norisi un veic citus pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Tērpu stila speciālists sadarbībā ar klientu izvēlas tērpu modeļus, zīmē to skices, komplektē tērpu garderobi, pārzina modes tendences un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipus, konstruē, modelē, piegriež, izgatavo dažāda stila apģērbus.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesa un apgabaltiesa - Darbavieta
Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata tiesās, kas sadalītas trīs līmeņos –rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa.
Tiesas kancelejas vadītāja vietnieks vada, organizē un kontrolē tiesas kancelejas darbu vadītāja prombūtnē, pieņem un pārbauda kancelejā saņemtās lietas, veic nolēmumu izpildi, izraksta izpildrakstus, veic padotībā esošo darbinieku novērtēšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesas kancelejas vadītājs vada, organizē un kontrolē tiesas kancelejas darbu, veic darbinieku novērtēšanu, organizē apmeklētāju pieņemšanu, kontrolē korespondences reģistrāciju un uzskaiti, sagatavo atbilžu projektus, risina problēmas saistībā ar datu bāžu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesas priekšsēdētāja palīgs organizē un kontrolē tiesas darbinieku darbu, atbild par tiesas personāllietvedību, pieņem apmeklētājus, sagatavo atbildes uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem, sagatavo un uzskaita tiesas priekšsēdētāja rīkojumus.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesas priekšsēdētāja vietnieks aizstāj tiesas priekšsēdētāju prombūtnes laikā, organizē tiesas darbu, veic darba uzraudzību dokumentu noformēšanā, pieņem apmeklētājus, atbild uz sūdzībām, sadala lietas un darba pienākumus starp tiesnešiem, paraksta tiesas administratīvos dokumentus.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesas priekšsēdētājs organizē tiesas darbu, rīkojas ar tiesas finanšu un citiem resursiem, kā arī atbild par resursu tiesisku un lietderīgu izmantošanu, nosaka tiesas darbinieku un tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, atbild par lietu sadali starp tiesnešiem.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesas sēžu sekretārs, sadarbojoties ar tiesnesi un tiesneša palīgu, nodrošina tiesas sēžu norisi, tostarp sagatavo iesniegto lietu izskatīšanai, protokolē tiesas sēžu gaitu, noformē tiesas sēdes protokolus, veic personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm un veic citus pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Latvijā pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara pieder tiesu sistēmai, kas ietver rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Augstāko tiesu un Satversmes tiesu. Lai tiesu sistēmā un jurisprudencē kopumā virzītos pa karjeras kāpnēm un ieņemtu augstākus amatus, pamatā ir nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā.
Tiesneša palīgs - Profesija
Tiesneša palīgs pieņem apmeklētājus un iesniegumus, veic visas nepieciešamās darbības, lai lietu sagatavotu izskatīšanai tiesas sēdē, uzrauga termiņus pieprasījumiem, paziņojumiem par rakstveida procesiem, gatavo nepieciešamos dokumentus.
Hide enterprise
Hide profession
Tiesnesis - Profesija
Tiesnesi ieceļ amatā ar Saeimas lēmumu. Galvenais tiesneša uzdevums ir rakstīt spriedumus civillietās, krimināllietās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajās lietās. Tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja lietā iesaistītajām personām, kuras ir vērsušās tiesā.
Hide enterprise
Hide profession
Tirdzniecības menedžeris pārdod uzņēmuma piedāvātās preces / pakalpojumus, pēta un pārzina attiecīgās nozares tirgu, piesaista klientus, uztur kontaktus ar esošajiem klientiem, informē par uzņēmuma produkciju, konsultē par iespējami labāko risinājumu, veido pārdošanas materiālus un prezentācijas.
Hide enterprise
Hide profession
Tramvaja vadītājs - Profesija
Tramvaja vadītājs pārvadā pasažierus ar tramvaju maršrutos atbilstoši kustības sarakstam un normatīvo aktu prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Transporta vagonu tehniķis veic vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus, palīdz organizēt un vadīt vagonu tehniskās apkalpes un remonta iecirkņu un nodalījumu darba brigāžu darbu.
Hide enterprise
Hide profession
Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas uzņēmumā, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un būvdarbu vadītāja norādījumiem.
Hide enterprise
Hide profession
Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi remontētām detaļām.
Hide enterprise
Hide profession
Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru un kravu pārvadājumu jomu. Loģistika ir pārvadājumu pakalpojuma plānošanas, izpildes un kontroles process, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu pakalpojuma patērētāja vajadzības.

Pages