Telpiskās attīstības plānotāja profesiju šobrīd var apgūt profesionālā maģistra studiju programmā, kurā uzņem pēc bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, vai tai pielīdzināmas augstākās izglītības ieguves.

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas – profesionālā maģistra studiju programma
Publicēts 2021. gada 18. oktobrī