Tēlnieks ir mākslinieks un meistars vienā personā, kas rada trīsdimensiju mākslas darbus no māla, akmens, betona, ģipša, stikla, koka vai kāda cita materiāla. Tā ir ne tikai profesija, bet arī īpašs domāšanas veids, kas vērsts uz plastisko formu un tās tēlainību. Tēlnieks veido gan tematiskus, gan brīvi radošus kompozīciju uzdevumus, īstenojot materiālā savas mākslinieciskās idejas vai pasūtījumu. Tēlnieks strādājot ņem vērā jaunradāmās formas un telpas/vides, kur tā tiks novietota, uztveri un saskaņu, kā arī formas un faktūras, formas un materiāla krāsas, gaismas un ēnas attiecības tēlniecības mākslas darbā.

Tēlnieks darbā:

 • orientējas mūsdienu tehniskajās un tehnoloģiskajās iespējās;
 • orientējas mākslas un kultūras vēsturē;
 • pārzina materiālus un to apstrādes tehnoloģijas;
 • izmanto datorgrafiku, modelēšanu, skicēšanu, kā arī zīmēšanu;
 • veic klātienes tikšanās par projekta pasūtījumiem;
 • nodrošina projekta materiālu iegādi un transportēšanu;
 • veic projekta un objekta vides novērtēšanu, ņemot vērā projekta ekspluatācijas īpatnības;
 • izvēlās projekta realizēšanai nepieciešamos darba rīkus, pielietojamās tehnoloģijas un materiālus;
 • nepieciešamības gadījumā piesaista citus speciālistus projekta realizācijai;
 • ievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus;
 • ievēro darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības;
 • seko līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm tēlniecības, produktu dizainā un radniecīgajās jomās;
 • veido gan tematiskus, gan brīvi radošus kompozīciju uzdevumus, kas var būt jebkādas formas, laikmeta un izmēra tēlniecības objekti;
 • realizē mākslinieciskās idejas – izdomā, kas tiks izgatavots, kādam mērķim, kur objekts atradīsies un kāds ir vēlamais rezultāts;
 • sadarbojas ar klientiem un pieņem pasūtījumus - rūpīgi noskaidro un cenšas izprast klienta vēlmes un ideju, un kā to atveidot objektā;
 • izstrādā idejas skices un saskaņo tās ar pasūtītāju;
 • ņem vērā tēlniecības objekta formas un telpas/vides, kur tas tiks novietots, uztveri un saskaņu, tostarp formas, faktūras, materiāla krāsas, gaismas un ēnas attiecības.

Darba aprīkojums:

darbā izmanto veidojamos koka vai metāla darbarīkus – stekus. Kaļot akmeni, vai darbā ar koku izmanto kaltus, vīles, slīpmašīnas, mehāniskos darbarīkus. Lejot bronzu vai strādājot ar metāliem – grieznes un elektrogriezējus, metāla slīpmašīnas, putekļu nosūcējus un ventilatorus, metāla lietuves un formas. Veidojot tēlniecības darba maketu, lieto veidojamo galdiņu.

Darba apstākļi:

strādā gan telpās, gan ārā, atkarībā no tēlniecības objektam paredzētās atrašanās vietas. Lielāki darbi var tikt izgatavoti pasūtītāja teritorijā. Parasti darbnīcās/studijās, darba angāros. Pārsvarā savu darba laiku nosaka paši. Darbā iespējams augsts trokšņu un putekļu līmenis – atkarībā no tēlnieka darbā izmantotās tehnikas. Darbs var būt gan aukstumā, gan karstumā, kā arī fiziski smags, bet vienlaikus mierīgs. Jāstrādā gan pie mākslīgā, gan pie dabiskā apgaismojuma.

Iespējamais atalgojums:

tēlnieka atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir tieši atkarīgs no izpildāmā projekta (apjoma, sarežģītības) un Latvijas reģiona, kurā tas atrodas. Tēlnieks aprēķina visas izmaksas (piemēram, potenciālās transportēšanas, materiālu, veicamā darba apjoma, darba stundas u.tml.) un tas arī veido tēlnieka atalgojumu.

Darba iespējas:

var strādāt tēlniecības, dizaina, restaurācijas, vizuālās reklāmas un izklaides industrijas jomā vai arī kā individuālais komersants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt labām koncentrēšanās spējām, radošai domāšanai, jābūt augstai atbildības izjūtai. Jābūt vērīgam, pacietīgam, precīzam, punktuālam un jāspēj saredzēt kopskatu. Tāpat jābūt spējai plānot un organizēt savu laiku uzdevuma izpildei, jāizprot vispārējie vizuālās mākslas pamatprincipi, jāpārzina nozares tehniskie un estētiskie standarti. Jāspēj strādāt saspringtos apstākļos un veikt vairākus uzdevumus vienlaikus, strādāt individuāli un kolektīvā.

Publicēts 2020. gada 1. jūlijā