Meklēšanas rezultāti

Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks organizē un vada pārvaldes darbu civilās aizsardzības jomā. Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību.
Hide enterprise
Hide profession
CNC kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.
Hide enterprise
Hide profession
Dabas aizsardzība - Darbavieta
Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Dabas izglītības speciālists informē un izglīto sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības koordinators projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā būvprojekta gaitā.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības speciālists veic darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Darba aizsardzības vadītājs darbā izveido ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu organizācijā, izstrādā darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānus, kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības, ugunsdrošības ievērošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Darba organizācijas speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina, lai visi padotībā esošie darbinieki efektīvi izmantotu pieejamos resursus savu darba pienākumu izpildei.
Hide enterprise
Hide profession
Dārznieks - Profesija
Dārznieks plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dārzkopības apakšnozarēs (stādaudzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā, augļkopībā), nosaka darbu apjomu, sagatavo darbu plānu, veic darbus vai vada darba procesu.
Hide enterprise
Hide profession
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs sastāda, ievada, pārbauda un rediģē vadības programmas, regulē darbgalda sastāvdaļas un instrumentus, izgatavo un pārbauda kontroldetaļas pirms to masveida ražošanas uzsākšanas.
Hide enterprise
Hide profession
Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku un programmatūru, sniedz konsultācijas darbā ar biroja tehniku un programmatūru.
Hide enterprise
Hide profession
Datorsistēmu testētājs plāno, sagatavo un veic programmatūras īpašību pārbaudi, analizē rezultātus un dokumentē reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.
Hide enterprise
Hide profession
Datu bāzu inženieris izstrādā, pārveido un uztur datu bāzes, risina datu bāzu darbības kļūdas un problēmas, konsultē kolēģus darbā ar datu bāzēm.
Hide enterprise
Hide profession
Degvielas tirdzniecības uzņēmums veic degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes, biodegvielas) mazumtirdzniecību un / vai  vairumtirdzniecību. Degvielas tirdzniecības uzņēmumi sniedz arī ērtas iepirkšanās pakalpojumu, piedāvājot iegādāties ar auto apkopi saistītas preces, ēdienu, dzērienus u.c.
Docents - Profesija
Docents ir vēlēts akadēmiskais amats. Docents vada zinātniskos pētījumus vai mākslinieciskās jaunrades procesu un veic izglītošanas darbu atbilstoši docenta amata nosaukumam (jomai).
Hide enterprise
Hide profession
Drošības, glābšanas un aizsardzības nozare iekļauj gan ārējo, gan iekšējo valsts drošību. Civilā aizsardzība ir vairāku dažādu pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību. Nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte*, kā arī sabiedrības attīstība, labklājība un stabilitāte.
Drošības sistēmu speciālists izstrādā, uzstāda un apkalpo drošības sistēmas objektiem, veic drošības sistēmu apkopi, konsultē par drošības sistēmu darbību.
Hide enterprise
Hide profession
Drukas un mediju tehnoloģiju nozare iekļauj izdevējdarbības un  poligrāfijas jomu, kā arī drukātos un digitālos medijus. Nozarē ir dažādi sektori: poligrāfija, grāmatrūpniecība, mediji, izdevniecības, papīra un papīra ražošana, iepakojumu ražošana, datordizains, poligrāfijas materiālu pārdošana.
DUS pārdevējs - Profesija
Degvielas uzpildes stacijas pārdevējs noformē pirkumus, sagatavo un uztur kārtībā tirdzniecības vietu, veic preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti un uzglabāšanu.
Hide enterprise
Hide profession
Degvielas uzpildes stacijas vadītāja vietnieks plāno un nodrošina preču sortimentu un saimniecības lietas, izkārtot akcijas, nodrošina pareizu cenu un reklāmas materiālu komunikāciju, pārrauga klientu apkalpošanu, aizvieto DUS vadītāju.
Hide enterprise
Hide profession

Pages