Dārznieks plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu kādā no dārzkopības apakšnozarēm (stādaudzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā vai augļkopībā), nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus, veic darbus vai vada darba procesu.

Dārznieks darbā:
  • izvēlas stādīšanas vietu, dobi dārzā, sagatavo piemērotu augsni (piemēram, smilšainu, mālainu, skābu), iestāda augu un to aplaista;
  • augšanas laikā uzirdina un bagātina augsni, ravē nezāles un iznīcina kaitēkļus;
  • krusto augus, lai iegūtu jaunas šķirnes, pavairo stādus, vāc nogatavojušās sēklas, ieziemo daudzgadīgos augus (piemēram, apsedz ar skujām);
  • piedalās parku  vai ēku apkārtnes ainavas ierīkošanā, stāda un kopj krūmus, kokus, puķes, apcērp dzīvžogus un košumkrūmus, ierīko un kopj zālienu – zāli sēj, laista un pļauj;
  • augļkopēji, dārzeņu audzētāji strādā dārzos, apstrādā augsni un bagātina ar mēslojumu, izgriež nokaltušos un slimos zarus, apstrādā dārzus ar ķimikālijām;
  • puķkopji pavairo puķu stādus, uzziedina puķes, sagatavo tās pārdošanai, apstrādā augsni, iznīcina kaitēkļus;
Darba aprīkojums:

lieto un strādā ar dārza instrumentiem un piederumiem – ķerra, spainis, lāpsta, grābeklis, kaplis, agroplēve, laistāmās iekārtas, kāpnes, nazis, šķēres u.c., plānošanas darbos izmanto arī datortehniku.

Darba apstākļi:

darba vide atkarīga no specializācijas un darba vietas, pārsvarā ārā dažādos laika apstākļos; siltumnīcās darbs noris paaugstinātā gaisa mitrumā; strādā astoņu stundu darba dienu, bet sēšanas un stādīšanas periodā var būt garākas stundas.

Darba iespējas:

var strādāt individuālās saimniecībās, siltumnīcās, botāniskajos dārzos, dārzkopības izmēģinājuma stacijās, dažādos uzņēmumos.