Dārznieki izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases vai profesionālās tālākizglītības kursos, kā arī iegūst pamatiemaņas vai papildina zināšanas dažādos profesionālās pilnveides kursos. Dārzkopības agronomi un ainavu arhitekti izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē. 

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma

Bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 9. februārī
Publicēts 2014. gada 12. novembrī