Zemnieku saimniecības īpašnieks darbā:

Zemnieku saimniecības īpašnieks savā saimniecībā:

  • nodarbojas ar labības audzēšanu, augļkopību, dārzeņkopību, lopkopību, piensaimniecību;
  • plāno un organizē augkopības produkcijas ražošanu: kopj zemi, izvēlas kultūraugus (kartupeļus, cukurbietes, labību, dārzeņus, augļus), stāda vai sēj, audzē, laista, ravē, miglo, novāc un uzglabā ražu;
  • kopj un baro mājlopus un mājputnus, sagatavo lopbarību, papildina ar piedevām vai vitamīniem, dzīvniekus mēra un sver, nodod realizācijai;
  • ievēro lauksaimniecības dzīvnieku vispārējās labturības (kopšanas un audzēšanas) prasības;
  • ja nodarbojas ar piensaimniecību, veic slaukšanu, dzesē pienu, pārbauda piena kvalitāti, nodot to piensaimniecības uzņēmumiem;
  • rūpējas par saimniecības ēkām, lauksaimniecības tehniku un instrumentiem, veic remontu un tehnisko apkopi;
  • plāno darbu secību, iegādājas nepieciešamās izejvielas (piemēram, sēklas, stādus, lopbarību), instrumentus, tehniku;
  • ja nepieciešams, piesaista papildu strādniekus lauksaimniecības darbiem un izmaksā viņiem algu;
  • veic saimnieciskās darbības uzskaiti - noformē grāmatvedības dokumentus, reģistrē ieņēmumus un izdevumus, norēķinās ar produkcijas pircējiem un materiālu piegādātājiem;
  • organizē saražotās produkcijas veiksmīgu realizāciju tirgū un gūst peļņu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto traktortehniku, fermu mehanizācijas iekārtas, barības sagatavošanas, ūdensapgādes iekārtas, miglošanas tehniku, lauksaimniecības darbarīkus (dakšas, lāpstas), kā arī biroja tehniku: datoru, kopēšanas iekārtu, printeri.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā ārā dažādos laika apstākļos vai mājlopu novietnēs (fermās). Veicot plānošanu un aprēķinus, strādā telpās. Darba stundas atkarīgas no darba apjoma, var sākties ļoti agri no rīta un būt nenormētas, jāstrādā brīvdienās un svētku dienās. Lauksaimniecības darbiem ir sezonas raksturs: no maija līdz oktobrim tiek veikta zemes aparšana, sēšana, pļaušana, ražas novākšana.

Darba iespējas:

zemnieku saimniecības īpašnieks strādā savā saimniecībā.