Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, kvalifikācijas ieguves kursos, kā arī papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos. Lauksaimniecībā izglītību iegūst arī augstākās izglītības pakāpē.

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v.
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Atjaunots 2023. gada 23. februārī
Publicēts 2014.gada 12. novembrī