Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Atjaunots 2024. gada 6. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī