Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku un programmatūru, sniedz konsultācijas darbā ar biroja tehniku un programmatūru.

Datorsistēmu tehniķis darbā:
 • uzstāda un uztur tehniskā kārtībā datortehniku, programmatūru un lokālos tīklus;
 • uzstāda un konfigurē datortehniku, veic tās apkopi un modernizāciju, nosaka un novērš kļūmes tās darbībā, veic vienkāršus remontdarbus;
 • instalē un konfigurē programmatūru, nosaka kļūmes tās darbībā un novērš tās;
 • uzstāda un konfigurē vienkāršu lokālo datortīklu, nosaka un novērš kļūmes un nepilnības tā darbībā;  
 • konfigurē datortehniku darbam internetā, konfigurē interneta pārlūkprogrammas, novērš kļūmes interneta darbībā;
 • konsultē lietotājus (gan klātienē, gan attālināti pa telefonu vai e-pastu) darbā ar programmatūru, datortehniku, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku;
 • konsultē lietotājus drošā datortehnikas izmantošanā, programmatūras licencēšanas jautājumos;
 • rūpējas par datorsistēmas fizisko drošību, uzstāda un regulāri atjaunina datoru pretvīrusu aizsardzību, veic drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā un darbam ar internetu;
 • organizē un nodrošina datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un vienkāršā datortīklā, veido datu rezerves kopijas;
 • sagatavo dokumentāciju par datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru;
 • sagatavo priekšlikumus jaunas datortehnikas, programmatūras ieviešanai vai esošās modernizēšanai, datortīkla izmaiņām vai uzlabošanai.
Darba aprīkojums:

darbā lieto datoru, tīkla aparatūru un dažādus datu nesējus, datortehnikas un tīkla iekārtu diagnostikas ierīces (piemēram, caurlaidības un noslodzes nolasīšanai), strādā ar dažādām operētājsistēmām, lieto dažādus instrumentus (piemēram, skrūvgriežus, plakanknaibles), izmanto biroja tehniku (piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; uzņēmumos, kuros datorsistēmu darbība jānodrošina nepārtrauktā režīmā, dežurējošie tehniķi strādā maiņās; apkalpojot vairākus klientus vai vienas organizācijas vairākas filiāles, var strādāt gan attālināti no savas darbavietas, gan doties izbraukumos pie klienta.

Darba iespējas:

 var strādāt gan IT uzņēmumos, kas nodrošina datrortehnikas un sistēmu apkalpošanu saviem klientiem, gan kā štata darbinieks uzņēmumos, kuri paši nodrošina savas datortehnikas un sistēmas apkopi.