Programmētājs pārzina programmēšanas valodas un datu struktūras, izstrādā programmatūru atbilstoši prasību specifikācijai, organizē un vada programmētāju darba grupu, pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Programmētājs darbā:
 • izstrādā, ievieš un uztur programmatūru;
 • noskaidro pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • izveido un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu);
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
 • sagatavo programmatūras testēšanas plānu, izstrādā un izpilda testpiemērus (datus, kas tiek ievadīti programmatūrā, lai pārbaudītu tās darbību), gatavo testēšanas pārskata dokumentus;
 • izvērtē testēšanā un no lietotājiem iegūtos ziņojumus par kļūdām programmas darbībā un novērš tās;
 • sagatavo vidi programmatūras ieviešanai un uzstāda izstrādāto programmatūru;
 • sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt;
 • nepieciešamības gadījumā izstrādā izmaiņas vai papildinājumus programmatūrā;
 • veido iebūvēto palīdzības sistēmu un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;
 • konsultē programmatūras lietotājus;
 • veic datu aizsardzības un drošības pasākumus.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus; lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; nodrošinot lietotāju atbalstu, var strādāt arī maiņās; jāstrādā komandā ar citiem programmētājiem, IT projektu vadītāju, programmēšanas inženieri un testētājiem; komunicējot ar lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties programmu izstrādē, uzturēšanā, uzlabošanā vai testēšanā vai arī kļūt par kādas programmēšanas valodas ekspertu. Programmētājs var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi;
 • uzņēmumos, kuri uzkrāj un apstrādā datus lielās datu bāzēs (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • uzņēmumos, kuri nodrošina informācijas un datu apriti (piemēram, pasts, ziņu dienesti un portāli);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmēšana darbu veikšanai (piemēram, jāizstrādā, jāuzlabo vai jāuztur īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, jāizstrādā vai jāuztur uzņēmuma mājas lapa).