Kiberdrošības tehniķis projektē un uzstāda drošas informācijas sistēmas un novērš informācijas tehnoloģiju drošības incidentus.

Kiberdrošības tehniķis darbā:

  • pārzina modernās operētājsistēmas un sakaru tehnoloģijas;
  • veic informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pienākumus;
  • projektē un uzstāda drošas informācijas sistēmas;
  • pārzina informācijas sistēmu drošības principus;
  • veic informācijas sistēmu drošības pārbaudes;
  • patstāvīgi vai sadarbībā ar atbildīgām iestādēm likvidē informācijas sistēmu drošības incidentu sekas;
  • nemitīgi papildina zināšanas informācijas sistēmu drošības jomā.

Darba aprīkojums

Kiberdrošības tehniķis darbā izmanto dažādu biroja tehniku un speciālās datorprogrammas.

Darba apstākļi

Kiberdrošības tehniķa darbs pārsvarā norit telpās pie datora. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu, izņemot gadījumus, kad rodas krīzes situācija un nepieciešama steidzama informācijas sistēmu drošības incidenta seku likvidēšana.

Darba iespējas

Kiberdrošības tehniķis var strādāt valsts iestādēs, privātā sektorā, tostarp informācijas tehnoloģiju uzņēmumos, kā arī strādāt kā pašnodarbināta persona. Tāpat ir iespēja strādāt militārajā sfērā par sakarnieku.

Iespējamais atalgojums

Labam speciālistam nav noteikti darba samaksas “griesti”. Kiberdrošības tehniķa atalgojums atkarīgs no profesionālajām zināšanām, pieredzes un darbavietas finansiālajām iespējām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai un vēlmei nemitīgi papildināt zināšanas; jāpiemīt analītiskas domāšanas prasmēm; jābūt gatavam reizēm strādāt un pieņemt stratēģiskus lēmumus stresa apstākļos; jāprot lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un dokumentāciju (standartus, normatīvie aktus u.c.).

Publicēts 2021. gada 17. maijā