Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentes.

Programmēšanas tehniķis darbā:
 • piedalās programmatūras izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām;
 • konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu) vienkāršiem uzdevumiem;
 • izmantojot populārākās programmēšanas valodas, raksta vienkāršu programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
 • piedalās testpiemēru (datu, kas tiek ievadīti programmatūrā tās darbības pārbaudei) izstrādē un veic testēšanu, piedalās testēšanas pārskata dokumentu sagatavošanā;
 • piedalās programmatūras dokumentācijas (projektējuma apraksta vai lietotāja dokumentācijas) izstrādē;
 • sagatavo vidi izstrādātās programmatūras ieviešanai un uzstāda to;
 • konsultē programmatūras lietotājus;
 • veic datu aizsardzības un drošības pasākumus.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus; lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām - izmantojot internetu; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; nodrošinot lietotāju atbalstu, var strādāt arī maiņās; jāstrādā komandā ar citiem programmētājiem, IT projektu vadītāju, programmēšanas inženieri un testētājiem; komunicējot ar lietotājiem gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties programmu izstrādē, uzturēšanā, uzlabošanā vai testēšanā vai arī kļūt par kādas programmēšanas valodas ekspertu. Programmēšanas tehniķis var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi;
 • uzņēmumos, kuri uzkrāj un apstrādā datus lielās datu bāzēs (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • uzņēmumos, kuri nodrošina informācijas un datu apriti (piemēram, pasts, ziņu dienesti un portāli);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmēšana darbu veikšanai (piemēram, jāizstrādā, jāuzlabo vai jāuztur īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, jāizstrādā vai jāuztur uzņēmuma mājas lapa).