Sistēmanalītiķis pamatā strādā programmatūru izstrādes uzņēmumos, izstrādā jaunas informācijas sistēmas vai pilnveido esošās sistēmas, spēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes un kvalitātes nosacījumiem.

Sistēmanalītiķis darbā:
  • plāno un veido jaunu informācijas sistēmu vai arī pārplāno un uzlabo esošu sistēmu, lai tā atbilstu lietotāja vajadzībām;
  • iepazīstas ar saistošo dokumentāciju, aptaujā pasūtītājus, lai noskaidrotu, kādai jābūt jaunajai sistēmai vai tās uzlabojumiem;
  • analizē un apraksta esošās sistēmas darbību, tās atbilstību pasūtītāja vajadzībām un izstrādā ieteikumus procesu uzlabošanai;
  • analizē izstrādājamās sistēmas ietekmi uz citām sistēmām, kas ar to saistītas;
  • noskaidro ierobežojumus un sistēmas lietošanas vides prasības, izstrādā funkcionālās (kas sistēmai jādara) un nefunkcionālās (veiktspējas, drošības u.c.) prasības;
  • izstrādā kopīgu informācijas sistēmas prasību specifikāciju, kurā nosaka, kas un kādā veidā sistēmai būs jāveic, kādai tai jāizskatās, grafiski ataino sistēmas uzbūvi, tās sastāvdaļas un to mijiedarbību;
  • analizē, kādas ir iespējas īstenot visas noteiktās prasības, aprēķina izmaksas un riskus, izstrādā vispiemērotāko sistēmas risinājumu;
  • izstrādā sistēmas aprakstu un prezentē to pasūtītājam;
  • izstrādā darba uzdevumus programmētājiem;
  • koordinē un pārbauda programmēšanas darbus un rezultātus, piedalās sistēmas testēšanā.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas (piemēram, projektu vadības un pieteikumu reģistrācijas sistēma, analīzes modeļa izveides rīki) un programmēšanas valodas (piemēram, SQL), dažādus datu nesējus; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni, diktofonu; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; nereti organizē tikšanās uz vietas savā uzņēmumā vai pie pasūtītājiem, kā arī organizē videokonferences; jāstrādā komandā ar citiem IT speciālistiem; komunicējot ar pasūtītāju gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var strādāt gan IT uzņēmumos, kas izstrādā programmatūras saviem klientiem, gan lielos uzņēmumos, kuri izstrādā programmatūras savām vajadzībām.