Izglītību var iegūt augstākās izglītības ietvaros divos veidos: mācoties dabaszinātnes un papildus apgūstot pedagoģiju (augstākās izglītības programmās vai profesionālās pilnveides programmās), vai vispirms studējot dabaszinību, bioloģijas vai ģeogrāfijas skolotāja programmās un pēc tam papildus apgūstot vides aizsardzību vai dabaszinātnes.

Bakalaura studiju programma
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2015. gada 21. janvārī