Darba aizsardzības speciālistam nepieciešamā izglītība ir atkarīga no darbinieku skaita uzņēmumā un uzņēmuma darbības jomas. Zināšanas darba aizsardzības jomā iedalās: pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā akreditētā izglītības iestādē; augstākā līmeņa zināšanas (1. un 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība), ko apgūst augstskolās. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu profesionālās pilnveides izglītības programmas apjoms ir 60 stundas, no kurām 40 stundās ir teorijas sadaļa un 20 stundās prakse. Specializētās darba aizsardzības zināšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā, kuras apjoms ir 40 stundas un kura saistīta ar attiecīgo komercdarbības veidu.**

Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Papildu informācija

Atjaunots 2021. gada 6. decembrī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī