Darba aizsardzības speciālistam nepieciešamā izglītība ir atkarīga no darbinieku skaita uzņēmumā un uzņēmuma darbības jomas.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma

Papildu informācija

Atjaunots 2024. gada 16. februārī
Publicēts 2012. gada 14. novembrī