Lai strādātu par darba organizācijas speciālistu, nepieciešama vismaz vidējā izglītība un ir vēlama izglītības kvalifikācija, kas saistīta ar loģistiku vai cilvēkresursu vadību. Apmācību un profesijai nepieciešamo iemaņu apguvi VAS “Latvijas Pasts” nodrošina sava uzņēmuma ietvaros.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma
Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - maģistra studiju programma

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas - profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2021. gada 16. novembrī
Publicēts 2021. gada 24. martā