Lai strādātu par darba organizācijas speciālistu, nepieciešama vismaz vidējā izglītība un ir vēlama izglītības kvalifikācija, kas saistīta ar loģistiku vai cilvēkresursu vadību. Apmācību un profesijai nepieciešamo iemaņu apguvi VAS “Latvijas Pasts” nodrošina sava uzņēmuma ietvaros.

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma

Atjaunots 2024. gada 14. februārī
Publicēts 2021. gada 24. martā